24 listopada 1933, piątek

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Stefana Szumana.

Na wstępie listu Schulz dziękuje Szumanowi za przesłanie pewnej książki (zob. przed 24 listopada 1933). Następnie opowiada o swym spotkaniuZofią NałkowskąWarszawie, podczas którego wspólnie czytali tom jego wierszy. Schulz próbuje też namówić Szumana do wyjazdu do Zakopanego, gdzie mogłoby dojść do spotkania profesora z Nałkowską. „Byłoby dla mnie ciekawe – spotkanie się Państwa osobiste i ten dramat intelektualny, który by się rozwinął ze starcia się dwóch takich umysłów”1. Najprawdopodobniej jednak do spotkania wówczas nie doszło2. W zakończeniu listu Schulz wyznaje, że niecierpliwie oczekuje ukazania się Sklepów cynamonowych, które są już w druku.

Zobacz też: przed 4 stycznia 1934 – 15 stycznia 1934. (mr)

  • 1
    List Brunona Schulza do Stefana Szumana z 24 listopada 1933, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 42.
  • 2
    Zofia Nałkowska spotkała się ze Stefanem Szumanem dopiero we wrześniu 1945 roku w Krakowie. Szuman sprawił jednak rozczarowujące wrażenie: „dość tępy, stary, nieduży, mówił o Schulzu mrukliwie, jego grafik prawie nie znał, jego ilustracje krytykował” – charakteryzowała profesora Nałkowska w Dziennikach (tom VI: 1945–1954, część 1 (1945–1948), opracowanie, wstęp i komentarz Hanna Kirchner, Warszawa 2000, s. 79.
List Brunona Schulza do Stefana Szumana z 24 listopada 1933 roku
List Brunona Schulza do Stefana Szumana z 24 listopada 1933 roku