między 23 października a 23 listopada 1933 roku

Warszawa. Bruno Schulz odwiedza Zofię Nałkowską i rozmawia z nią o tomie wierszy Łukasza Flisa (Stefana Szumana) Drzwi uchylone.

Schulz w czasie wizyty u Nałkowskiej zauważa tomik Szumana „między tymi książkami, które p. N. przygotowała sobie jako najbliższe pensum lektury”1. W czasie rozmowy o zbiorze ujawnia Nałkowskiej personalia autora, choć – jak pisze Schulz do Szumana – nie były one tajemnicą: „zdaje się, że wiedziała już coś o Wpanu od Witkiewicza, który ją niedawno odwiedził”2. Wspólną lekturę wierszy Flisa-Szumana przerywa przyjście reżysera teatralnego i filmowego Ryszarda Ordyńskiego. 

Zobacz też: przed 22 października 1933 roku, 24 listopada 1933. (mr)

  • 1
    List Brunona Schulza do Stefana Szumana z 24 listopada 1933, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 41.
  • 2
    Ibidem.