przed 24 listopada 1933 roku

Drohobycz. Bruno Schulz otrzymuje od profesora Stefana Szumana książkę.

Schulz rozpoczyna list do Szumana24 listopada 1933 roku słowami podziękowania. „Bardzo dziękuję Wpanu Profesorowi za książkę. Nie spodziewałem się tak potężnego tomu, cieszę się i z prawdziwą przyjemnością zasiądę do czytania”1. Nie chodzi tu o tom wierszy Drzwi uchylone opublikowany przez Szumana pod pseudonimem Łukasz Flis. Za otrzymanie tej książki poetyckiej Schulz dziękował już w liście z 22 października. W 1933 Szuman wydał dwie publikacje z psychologii: Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży (247 stron)2 oraz napisaną wraz z Józefem Pieterem i Henrykiem Weryńskim pracę Psychologia światopoglądu młodzieży: idealizm, filozofia, religia (474 strony)3. Zważywszy na uwagę Schulza o sporej objętości przesłanej książki, można przypuszczać, że otrzymał on raczej tę drugą książkę.

Zobacz też: 24 lipca 1932. (mr)

  • 1
    List Brunona Schulza do Stefana Szumana z 24 listopada 1933, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 41.
  • 2
    Stefan Szuman, Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, Warszawa 1933.
  • 3
    Stefan Szuman, Józef Pieter, Henryk Weryński, Psychologia światopoglądu młodzieży: idealizm, filozofia, religia, oprac. na podstawie dzienników młodzieży, Warszawa 1933.