przed 4 stycznia 1934 – 15 stycznia 1934

Zakopane. Bruno Schulz odpoczywa w towarzystwie Zofii Nałkowskiej i poznaje Marię Kasprowiczową.

W czasie pobytu w Zakopanem w styczniu 1934 Schulz spotyka się z Zofią Nałkowską, która zaraz po przyjeździe – 4 stycznia – odnotowuje jego obecność. Schulz odwiedza też willę Harenda, gdzie poznaje Marię Kasprowiczową, z którą toczy rozmowy między innymi na temat fizjonomiki1. Nie wiadomo natomiast, czy spotyka się też z profesorem Stefanem Szumanem, którego listownie namawiał do odwiedzenia Zakopanego i nawiązania znajomości z Nałkowską2

Zobacz też: 24 listopada 1933, 15 stycznia 1934, 25 stycznia 1934. (mr)

  • 1
    Zob. List Brunona Schulza do Marii Kasprowiczowej z 25 stycznia 1934, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 47–48.
  • 2
    Zob. List Brunona Schulza do Stefana Szumana z 24 listopada 1933, [w:] ibidem, s. 42.