Kasprowiczowa Maria

Trzecia żona poety Jana Kasprowicza, organizatorka życia kulturalnego w Zakopanem, autorka wspomnień.