6 sierpnia 1939, czwartek

Adamowizna. Zofia Nałkowska otrzymuje od Brunona Schulza nieznany dzisiaj artykuł.

Schulz przesyła Zofii Nałkowskiej nieznany z tytułu artykuł dotyczący zagadnień krytyki literackiej. Przesłany tekst nie został nigdzie opublikowany przed wybuchem II wojny światowej i nie wiadomo, czy został wysłany do jakiejkolwiek redakcji. Dzisiaj trzeba go uznać za tekst zaginiony*. Schulz pracował nad tym artykułem już w czerwcu 1939 roku, a jego fragmenty czytał Nałkowskiej w czasie ich czerwcowego spotkania w Truskawcu*, czego świadectwem jest zapis w Dziennikach: „Schulz przysłał mi ten artykuł o krytyce, którego początek czytał mi tam [tj. w Truskawcu – przyp. M.R.]”1.

Zobacz też: czerwiec 1939. (mr)

  • 1
    Zofia Nałkowska, Dzienniki IV 1930–1939. Część 2 (1935–1939), opracowanie, wstęp i komentarz Hanna Kirchner, Warszawa 1988, s. 423.