rok 1992

Warszawa. W wydawnictwie Słowo ukazuje się trzecie wydanie książki Jerzego Ficowskiego Regiony wielkiej herezji.

Trzecie wydanie Regionów wielkiej herezji Jerzego Ficowskiego ukazuje się w pięćdziesiątą rocznicę śmierci i setną rocznicę urodzin Schulza w warszawskim wydawnictwie Słowo. Książka ukazuje się w biograficznej serii „Wybrańcy bogów” (w której ukazały się między innymi takie książki jak Mahatma Witkac Joanny Siedleckiej, Zły Tyrmand Mariusza Urbanka, Matka Hłaski Barbary Stanisławczyk czy Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Wiesława Budzyńskiego*).

Mimo najskromniejszej oprawy edytorskiej i kiczowatej okładki jest to najpełniejsze wydanie tekstu Regionów wielkiej herezji. Ficowski uzupełnił i skorygował tekst, uwzględniając odkrycia i uwarunkowania zaistniałe od poprzedniego wydania w 1975 roku. Zmianie uległy fragmenty tekstu poświęcone: źródłom imienia Brunona Schulza, okolicznościom studiów wyższych Schulza i chorobie jego ojca*, uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, wystawom prac plastycznych w latach dwudziestych, śmierci jego matki*, spotkaniu z Zofią Nałkowską*, Expose o Sklepach Cynamonowych oraz oniryzmowi prozy Schulza. Ficowski ujawnia też tożsamość Józefiny Szelińskiej* jako narzeczonej Schulza, dodaje partie o historii Drohobycza, usuwa za to rozważania o planach ukrycia Schulza po ucieczce z drohobyckiego getta*1. Aktualizuje także zawartość rozdziału Dzieła ocalałe i zaginione.

W edycji z 1992 roku książka Ficowskiego zostaje opatrzona nowym podtytułem – Rzecz o Brunonie Schulzu.

Zobacz też: 12 lipca 1892, 23 czerwca 1915, marzec 1922 roku*, czerwiec 1922 roku*, 27 kwietnia 1926*, 23 kwietnia 1931, 16 kwietnia 1934*, sierpień 1937*, rok 1956*, 10 listopada 1957*, czerwiec 1967 roku, styczeń 1975 roku, 11 lipca 1991, rok 2002. (mr)

  • 1
    Zob. Jerzy Jarzębski, Komentarz do komentarzy. Schulz edytorów, „Schulz/Forum” 2014, nr 3, s. 106–107.