„Prosto z Mostu” 

Tygodnik literacko-artystyczny, ideowo związany z Narodową Demokracją. Ukazywał się w latach 1931–1939, najpierw jako dodatek do czasopisma „ABC”, a od 1935 roku jako samodzielny tytuł prasowy. 

Redaktorem naczelnym i wydawcą pisma był Stanisław Piasecki1. Miał on ambicję stworzenia tytułu, który odbierze hegemonię na rynku prasy literackiej „Wiadomościom Literackim”. (mr)

  • 1
    Zob. Maciej Urbanowski, Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej, Kraków 1997, s. 87–88.