4 lutego 1936, wtorek

Warszawa. Bruno Schulz gości u Zofii Nałkowskiej.

W spotkaniu u Zofii Nałkowskiej oprócz Schulza uczestniczą dyplomata Władysław Baranowski, malarz Henryk Berlewi, pisarz Włodzimierz Pietrzak oraz Witold Gombrowicz. W trakcie wieczoru toczy się „świetna rozmowa o stylu”1, wywołana opublikowanym niedawno w czasopiśmie „Świat” artykułem Gombrowicza O stylu Zofii Nałkowskiej2.

Zobacz też: 1 stycznia 1936, 23 stycznia 1936, 15 lipca 1936, 29 września 1936. (mr)

  • 1
    Zofia Nałkowska, Dzienniki IV 1930–1939. Część 2 (1935–1939), oprac. wstęp i komentarz Hanna Kirchner, Warszawa 1988, s. 97.
  • 2
    Witold Gombrowicz, O stylu Zofii Nałkowskiej, [w:] idem, Dzieła, tom XI: Varia. Proza (fragmenty), reportaże, krytyka literacka 1933–1939, redakcja naukowa tekstu Jan Błoński, Jerzy Jarzębski, wybór i układ tekstów Jerzy Jarzębski, Kraków 1995, s. 205–209. Pierwodruk: „Świat” 1936, nr 5.