11 kwietnia 1934, środa

Drohobycz. Bruno Schulz wraca do domu po tygodniowym pobycie w Warszawie.

Przez tydzień bawił tam w towarzystwie Zofii Nałkowskiej. 12 kwietnia będzie relacjonował Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi: „Byłem tydzień w Warszawie”1, nie podając jego szczegółów. Więcej na ten temat można się dowiedzieć z zapisków Nałkowskiej w dzienniku z 15 kwietnia.

Zobacz też: od 2 lub 3 kwietnia 1934, między 2 a 11 kwietnia 1934. (mr, bt)

  • 1
    Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 104.