sierpień 1981 roku

Jerzy Ficowski w tomie poetyckim Śmierć jednorożca publikuje wiersz Drohobycz 1920 poświęcony „pamięci Brunona Schulza”.

Wiersz1 nawiązuje do fetyszystycznych motywów w twórczości Schulza i jest poetyckim przedstawieniem scen bałwochwalczych znanych z grafik i rysunków Schulza. Utwór był przedrukowany w wyborach wierszy Ficowskiego: Wskazówki dla początkujących zegarów. Wiersze z lat 1945–19842 oraz Gorączka rzeczy3. Wiersz był również włączany przez Ficowskiego do jego książek poświęconych Schulzowi. W wydanym w 1986 roku tomie Okolice sklepów cynamonowych wiersz Drohobycz 1920 pojawia się w charakterze poetyckiej glosy do eseju Feretron z pantofelkiem4. Natomiast w wydanej w 2002 roku książce Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia pełni funkcję poetyckiego epilogu.

Zobacz też: rok 1942 lub 1943*, wrzesień 1968 roku, kwiecień 1986 roku, rok 2002. (mr)

 • 1
  Jerzy Ficowski, Śmierć jednorożca, Warszawa 1981, s. 17.
 • 2
  Idem, Wskazówki dla początkujących zegarów. Wiersze z lat 1945–1984, Warszawa, [brak roku wydania], s. 200.
 • 3
  Idem, Gorączka rzeczy, wyboru wierszy dokonał Autor, posłowiem opatrzył Jakub Ekier, Warszawa 2002, s. 241.
 • 4
  Idem, Okolice sklepów cynamonowych, Szkice, przyczynki, impresje, Kraków 1986, s. 13.