15 listopada 1934, czwartek

Drohobycz. Schulz pisze list do Zenona Waśniewskiego; jednym z tematów korespondencji jest opowiadanie Druga jesień.

W krótkim liście do Zenona Waśniewskiego*, poety, malarza i wydawcy miesięcznika literackiego „Kamena”, Schulz podejmuje dwa wątki. Po pierwsze – niepokoi go dłuższy niż zwykle czas oczekiwania na odpowiedź: „Wasze milczenie naprowadza mnie na myśl, czyście się aby na mnie czegoś nie pogniewali. Nie jestem świadom żadnej wobec Was winy i gubię się w domysłach, czym mogłem Was urazić”1. Po drugie – dopytuje swojego korespondenta o losy Drugiej jesieni, opowiadania, które wysłał Waśniewskiemu pod koniec września i które lada dzień powinno się ukazać w redagowanym przez niego czasopiśmie: „Słyszałem także, że w «Kamenie» nie ma mojego fragmentu, podczas gdy wiem od Was, że był już złożony do druku. Czy i to stoi w związku z moim nieświadomym przewinieniem?”2. List kończy się prośbą Schulza o szybki odzew.

Zobacz też: 14 września 1934*, 30 września 1934*, 7 listopada 1934*, sierpień 1973. (jo)

  • 1
    List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 15 listopada 1934, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 80.
  • 2
    Ibidem.
Zenon Waśniewski, fotografia z około 1930
Zenon Waśniewski, fotografia z około 1930