14 września 1934, piątek

(A) Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Zenona Waśniewskiego.

(B) Drohobycz. Bruno Schulz udaje się do szkoły, żeby dowiedzieć się, „jak stoją sprawy” przedłużenia urlopu zdrowotnego, o które się ubiega.

(A) Tego dnia Schulz przebywa jeszcze na urlopie zdrowotnym. Gwasz, o którym pisze, to „taki ogród czy altana z jasnym pejzażem dalekim, przeświecającym przez bliskie drzewa, z kilku ludźmi i psem”1. Waśniewski* jest autorem wielu podobnych prac, które powstawały w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku2. Zdaje się, że Schulz widzi je po raz pierwszy. Jest pełen zachwytu: „Zaimponowała mi technika trudna i akuratna, świetlistość i czystość barw. Musicie jednak mieć satysfakcję z tej produkcji, z tego cichego mistrzostwa. Podobają mi się lepiej niż drzeworyty”3. Powtarza zdanie Leszczyca*, który mówił mu, że „mógłby sprzedać wszystkie, gdyby były trochę tańsze, bo te rzeczy podobają się ludziom”4.
Prace malarskie Waśniewskiego stają się dla Schulza bodźcem do wygłoszenia pochwały pracowitości ich autora: „Tyle pracy w szkole i jeszcze taki nadmiar energii i przedsiębiorczości”5. Porównuje je ze swoim lenistwem. Zastanawia się, jak doszło do tego, że uległ powszechnemu wśród gimnazjalnych nauczycieli rysunku procesowi. „To proces powolnej przemiany rysowników w robociarzy”6 – to znaczy nauczycieli robót ręcznych.
Dziękuje Waśniewskiemu za kolejny, prawdopodobnie 10. numer „Kameny”* – wyrażając przy tym wątpliwości etyczne, czy powinien je przyjmować „tak jak coś należnego, nie płacąc abonamentu”7. W następnym zdaniu – które podkreśla czarną kreską – po raz kolejny zapowiada: „Wkrótce prześlę Wam fragmencik prozy”8. (sr)
Zobacz też: 15 marca 1934*, 24 marca 1934*, 2 kwietnia 193[4], 24 kwietnia 1934, 5 czerwca 1934, 23 czerwca 1934, 28 sierpnia 1934*, 30 września 1934*, 6 października 1934*, 15 października 1934*, 7 listopada 1934*, 15 listopada 1934*, 19 grudnia 1934*, 28 stycznia 1935*, 16 marca 1935*, [25 marca 1935*], 24 czerwca 1935*, 13 lipca 1935*, 3 sierpnia 1935*, [7 sierpnia 1935*], 2 czerwca 1937*, 4 sierpnia 1937*, [5 stycznia 1938*], 24 kwietnia 1938*. (bt)

(B) [w opracowaniu]

 

 • 1
  List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 14 września 1934, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 73.
 • 2
  Por. Krystyna Mart, Zenon Michał Jan Waśniewski. Malarz, poeta, pedagog, żołnierz. Katalog, Chełm 2016.
 • 3
  Bruno Schulz, op. cit., s. 73.
 • 4
  Ibidem.
 • 5
  Ibidem, s. 74.
 • 6
  Ibidem.
 • 7
  Ibidem. Roczna prenumerata „Kameny” w 1934 roku wynosiła 4 złote.
 • 8
  Ibidem.
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 14 września 1934 roku
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 14 września 1934 roku