Stanisław Rosiek

Urodzony w 1953 w Gdańsku. Historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje (od 1977 roku) w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Był członkiem redakcji „Litterariów”, „Punktu” i „Podpunktu”, a także rocznika „Punkt po Punkcie”. Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii „Transgresje” (Galernicy wrażliwości, 1981; Osoby, 1984; Maski, 1986). Zajmował się krytyką literacką. Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę Bez autorytetu. Szkice (1981), za którą w 1983 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Doktorat obronił w 1986 roku na podstawie pracy Pisanie i egzystencja (habilitacja w 1998, profesor tytularny od 2016 roku). Wypromował kilkudziesięciu magistrów i dziesięciu doktorów.

Jest współzałożycielem wydawnictwa słowo/obraz terytoria, którym jako redaktor naczelny (a później także jako prezes) kieruje od 1995 roku. Wydawnictwo opublikowało w tym czasie ponad tysiąc tytułów z zakresu humanistyki, literatury i sztuki. Jest autorem (pod pseudonimem Stanisław Salij) około trzystu książkowych projektów graficznych – niektóre z nich nagrodzono.

W ramach pracy naukowej w latach dziewięćdziesiątych badał kult pośmiertny Adama Mickiewicza (Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, 1997), a także naukową recepcję poety (antologia Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”, 2011). Kontynuacją tych badań stała się książka Mickiewicz (po śmierci), wydana w 2016 roku. Oprócz nekrografii zajmował się także twórczością kilku pisarzy dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski) oraz pracami edytorskimi (sześciotomowa edycja Rysunków zebranych Sławomira Mrożka, 1998–2001). Współautor cyklu pięciu podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich (Między tekstami, 2002–2005). W roku 2002 opublikował antologię Wymiary śmierci, w 2008 książkę [nienapisane], w 2010 tom szkiców Władza słowa.

Od kilku lat zajmuje się głównie twórczością Brunona Schulza. Zapowiedzią tych badań był wydany w 2002 roku Słownik schulzowski (we współpracy z Włodzimierzem Boleckim i Jerzym Jarzębskim). Obecnie jest wydawcą Dzieł zebranych Schulza oraz redaktorem naczelnym ukazującego się od 2012 roku czasopisma „Schulz/Forum”. W 2021 roku ukazała się jego autorska książka Bio/biblio-graficznie, zbierająca prace poświęcone życiu i twórczości Schulza.

OPRACOWAŁ