23 lipca [1938], sobota

[Warszawa]. Kazimiera Rychterówna pisze list do Brunona Schulza poświęcony sprawom związanym z jego wyjazdem do Paryża.

Temat Paryża zajmuje prawie cały list. Rychterówna* angażuje się w sprawę biletu, w którego zakupie ma pośredniczyć Związek Zawodowy Literatów Polskich*. Rozmawia w sprawie Schulza z Marianem Hemarem („Jest Pana entuzjastą i prosił, żeby to Panu powtórzyć”1). Radzi spotkać się przebywającym obecnie w Warszawie Romanem Kramsztykiem, znajomym Moïse Kislinga, z którym Schulz powinien spotkać się w Paryżu („bywa w Café du Dôme codziennie”2). Ponadto Rychterówna obiecuje Schulzowi, że spróbuje się dowiedzieć, „jak się przewozi rysunki” 3.

Zobacz też: 18 czerwca 1938, 20 lipca [1938]. (sr)

  • 1
    List Kazimiery Rychterówny do Brunona Schulza z 23 lipca 1938, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 306.
  • 2
    Ibidem.
  • 3
    Ibidem.