6 października 1934, sobota

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Zenona Waśniewskiego, redaktora „Kameny”, w którym pyta o opinię na temat przesłanej kilka dni wcześniej Drugiej jesieni. Dzieli się też z adresatem swoimi wrażeniami na temat jego prac malarskich, które widział w Truskawcu podczas niedawnego pobytu.

Niepewny o los przesyłki do redakcji „Kameny”* – nadanej, co podkreśla, listem poleconym – a także o wartość swojej pracy literackiej, Schulz zaczyna od pytania: „Bardzo ciekaw jestem, czy Wam i p. Jaworskiemu fragment się spodobał i czy zostanie zamieszczony. Zdaje się, że jest za długi i będzie musiał pójść w 2 numerach”1. Podobne pytanie pojawi się na koniec listu („Bardzo ciekaw jestem, jak ocenicie mój fragment dla «Kameny». Pomysł trochę ryzykowny i nie wiem, czy udało mi się dać tę kwintesencję jesieni, którą ma być ten «traktat meteorologiczny»”2).
Część listu Schulz poświęca relacjonowaniu starań o „urlop roczny celem napisania powieści”3. Z przerażeniem myśli o perspektywie odmowy: „to będzie naprawdę rozpacz, gdyż tak odwykłem przez wakacje od szkoły i bachorów, że nie mogę sobie z nimi całkiem dać rady i dokazują mi niemożliwie”4.
List zamykają zapowiadane w korespondencji z 30 września opinie na temat „wszystkich obrazów” Waśniewskiego, które kilka dni wcześniej Schulz widział w galerii Aleksandra Leszczyca* w Truskawcu. „Bardzo mi się podobały – pisze. – Te zielone masy parków, uroczyska zieleni prześwietlone lukami nieba, to intérieur takie syte i zharmonizowane w kolorach”5. Dalsze zdania listu Schulza odnoszą się tyleż do obrazów Waśniewskiego, co do techniki, którą malarz zastosował: „Zawsze myślałem sobie, że tempera – to szlachetniejsza technika niż olejna. To technika mniej realistyczna, chłodniejsza i wytworniejsza. Ale trudności też są bez porównania większe: niemożność mieszania i zlewania tonów, konieczność płaszczyznowego traktowania i rozjaśnianie się po wyschnięciu. Za to kolory mają coś aksamitnie-gobelinowego. Czy robicie także figuralne rzeczy? Osiągnęliście prawdziwe mistrzostwo w tej technice”6. (sr)
Zobacz też: 15 marca 1934, 24 marca 1934, 2 kwietnia 193[4], 24 kwietnia 1934, 5 czerwca 1934, 23 czerwca 1934, 28 sierpnia 1934, 14 września 1934, 30 września 1934, 15 października 1934, 7 listopada 1934, 15 listopada 1934, 19 grudnia 1934, 28 stycznia 1935, 16 marca 1935, [25 marca 1935], 24 czerwca 1935, 13 lipca 1935, 3 sierpnia 1935, [7 sierpnia 1935], 2 czerwca 1937, 4 sierpnia 1937, [5 stycznia 1938], 24 kwietnia 1938. (bt)

 • 1
  List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 6 października 1934, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 75.
 • 2
  Ibidem, s. 76.
 • 3
  Ibidem, s. 75.
 • 4
  Ibidem.
 • 5
  Ibidem.
 • 6
  Ibidem, s. 75–76.
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 6 października 1934 roku
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 6 października 1934 roku