2 czerwca 1937, środa

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Zenona Waśniewskiego.

Pisze w nim o zerwanych zaręczynach z Józefiną Szelińską* i o pustce, którą w związku z tym odczuwa. Żali się, że nie jest w stanie nic czytać ani pisać. Wspomina o tomie Sanatorium pod Klepsydrą, który oddał do druku w styczniu („Kiedy wyjdzie – nie wiem, nie interesuję się tym, gdyż książka ta nie cieszy mnie”1).

Zobacz też: 15 marca 1934*, 24 marca 1934*, 2 kwietnia 193[4], 24 kwietnia 1934, 5 czerwca 1934, 23 czerwca 1934, 28 sierpnia 1934*, 14 września 1934*, 30 września 1934*, 6 października 1934*, 15 października 1934*, 7 listopada 1934*, 15 listopada 1934*, 19 grudnia 1934*, 28 stycznia 1935*, 16 marca 1935*, [25 marca 1935]*, 24 czerwca 1935*, 13 lipca 1935*, 3 sierpnia 1935*, [7 sierpnia 1935]*, 4 sierpnia 1937*, listopad 1937*, [5 stycznia 1938*], 24 kwietnia 1938*. (bt)

  • 1
    List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 2 czerwca 1937 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 90.
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 2 czerwca 1937 roku
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 2 czerwca 1937 roku