8 czerwca 1937, wtorek

Drohobycz. Schulz pisze list do Tadeusza i Zofii Brezów.

Na początku krótkiego listu Schulz składa przyjaciołom serdeczne gratulacje z okazji ślubu, który zawarli przed paroma dniami1: „Życzę wszelkiego szczęścia do tej Waszej pięknej wspólnoty, która jest jednym z najmilszych i najpromienniejszych centrów […] – w literackiej Warszawie”. Następnie zwierza się nowożeńcom z ostatecznego rozpadu swojego narzeczeństwa z Józefiną Szelińską: „Zniechęciła się w końcu moją beznadziejną sytuacją, trudnościami przeniesienia się do Warszawy, które przypisywała – słusznie zresztą – mojej niezaradności. Nie wiem nawet, gdzie teraz przebywa, gdyż zerwała nawet listowną komunikację ze mną”2. Depresyjny ton, którym kończy się list do Brezów, występuje regularnie w korespondencji Schulza z tego okresu. 

Zobacz też: przed 12 stycznia 1937, [luty] 1937, luty/marzec 1937. (jo)

  • 1
    Tadeusz Breza – pisarz i redaktor „Kuriera Porannego” – i Zofia Nyczówna wzięli ślub 3 czerwca 1937 roku.
  • 2
    Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 60 (I 21).
List Brunona Schulza doTadeusza i Zofii Brezów z 8 czerwca 1937 roku
List Brunona Schulza doTadeusza i Zofii Brezów z 8 czerwca 1937 roku