20 czerwca 1937, niedziela

Warszawa. W 26 numerze „Wiadomości Literackich” ukazuje się szkic krytyczny Brunona Schulza Powieść Jo van Ammers-Küller

Jest to recenzja polskiego przekładu powieści Johanny van Ammers-Küller Jenny zostaje aktorką1. Opinie o dziele holenderskiej pisarki i jej „pensjonarsko naiwnej i niedojrzałej ideologii” formułuje Schulz z rzadko spotykanym w jego recenzjach sarkazmem i nieskrywaną ironią, życząc autorce tak wielkiego fiaska, by „wyleczyło ją z pisania kolejnych powieści”2. (mw)

  • 1
    Johanna van Ammers-Küller, Jenny zostaje aktorką. Powieść, z upoważnienia autorki przełożyła R. Centnerszwerowa, Warszawa 1937; 355 s. i 1 nlb.
  • 2
    Bruno Schulz, Powieść Jo van Ammers-Küller, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 26, s. 4; przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 109–110, przypisy s. 248–211.