15 marca 1934, czwartek

Drohobycz. Bruno Schulz odpowiada na list swojego dawnego kolegi ze studiów Zenona Waśniewskiego, który zaprosił go do współpracy z redagowanym przez siebie miesięcznikiem „Kamena”.

Schulz nie może sobie przypomnieć Waśniewskiego, nie potrafi „znaleźć w pamięci twarzy, którą by przyczepić można do tego nazwiska”1. Prosi więc dawnego kolegę o przysłanie fotografii lub choćby dokładnego opisu „swej zewnętrznej osoby”2. Chwali „Kamenę”* za wysoki poziom („Nigdy byłbym nie przypuścił, że Chełm może się poszczycić takim miesięcznikiem”3). Szczególną uwagę zwraca na linoryty autorstwa Waśniewskiego zdobiące to „pyszne czasopismo”. Ostatecznie deklaruje: „Chętnie prześlę jakieś fragmenty prozy. Nie będą tam w złym towarzystwie”4.
Drugi zasadniczy wątek listu to rozwinięcie podsuniętego przez Waśniewskiego tematu „analogii losu”. Schulz widzi wiele podobieństw między nimi: „Obaj byliśmy na technice, obaj nie ukończyli jej i wylądowali w zawodzie nauczycielskim. A w dodatku wspólna słabość do literatury i malarstwa! Czy i Wy uczycie robót ręcznych? Zbrzydło mi to, do wymiotów!”5.
List ten inauguruje wymianę listów, która będzie trwała do 1938 roku. Zachowanych 25 listów Schulza do Waśniewskiego stanowi jeden z największych zespołów jego korespondencji. Jest on jednak asymetryczny. Żaden z listów Waśniewskiego nie przetrwał do naszych czasów.

Zobacz też: 24 marca 1934, 2 kwietnia 193[4], 24 kwietnia 1934, 5 czerwca 1934, 23 czerwca 1934, 28 sierpnia 1934, 14 września 1934, 30 września 1934, 6 października 1934, 15 października 1934, 7 listopada 1934, 15 listopada 1934, 19 grudnia 1934, 28 stycznia 1935, 16 marca 1935, [25 marca 1935], 24 czerwca 1935, 13 lipca 1935, 3 sierpnia 1935, [7 sierpnia 1935], 2 czerwca 1937, 4 sierpnia 1937, [5 stycznia 1938], 24 kwietnia 1938. (sr) (bt)

 • 1
  List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 15 marca 1934, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 64.
 • 2
  Ibidem.
 • 3
  Ibidem.
 • 4
  Ibidem.
 • 5
  Ibidem.
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 15 marca 1934 roku
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 15 marca 1934 roku