5 stycznia 1938, środa

Poznań. Bruno Schulz spotyka się z Eggą van Haardt, ilustrującą jego utwory. Koresponduje z Zenonem Waśniewskim, zwiedza Poznań.

Jak wynika z listu do Waśniewskiego*, jest to pierwszy lub drugi dzień wizyty Schulza w tym mieście: „Wasz list doszedł mnie do Poznania, gdzie bawię u pewnej przyjaciółki”1. Głównym celem pobytu jest omówienie z Eggą von Haardt* szczegółów dotyczących ilustracji do Komety2, Die Heimkehr3 oraz Mesjasza. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom4 pisarz opuszcza Poznań dopiero 9 stycznia*, czego dowodem jest wywiad w poznańskim „Nowym Kurierze”, przeprowadzony  8 stycznia 1938 roku, „w przeddzień wyjazdu p. Schulza”, wywiad dla poznańskiego „Nowego Kuriera”5.

W czasie tych kilku dni Schulz rozważa także organizację wspólnych wystaw z Eggą van Haardt w Warszawie, Paryżu i Londynie, co jednak nigdy nie dojdzie do skutku. Poza tym zwiedza Muzeum Wielkopolskie, ratusz i Zamek Cesarski. Odwiedza wystawę Zygmunta Waliszewskiego w Salonie 35, galerii promującej artystów nurtu kapistycznego6.

Zobacz też: 2 października 1938. (ts)

 • 1
  List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 5 stycznia 1938, [w:] idem, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 92. Potwierdzałaby to również relacja dziennikarza „Nowego Kuriera”, według którego Schulz miał spędzić w Poznaniu pięć dni. Zob. Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych” (Wywiad z Brunonem Schulzem), „Nowy Kurier”, 11 stycznia 1938, nr 7, s. 4–5 (także online, http://www.wbc.poznan.pl, data dostępu: 15 grudnia 2017).
 • 2
  Kometa z ilustracjami Eggi von Haardt ukaże się w 35 (774) numerze „Wiadomości Literackich” z 21 sierpnia 1938 roku.
 • 3
  O gotowych ilustracjach do Die Heimkehr Egga von Haardt pisze do Schulza w liście z 23 marca 1938 roku (Bruno Schulz, Księga listów, s. 316).
 • 4
  „Jestem u bardzo miłych i inteligentnych ludzi, ale już jutro wyjeżdżam” (List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 5 stycznia 1938, [w:] ibidem, s. 92).
 • 5
  Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych”…, s. 4–5.
 • 6
  Ibidem.