16 marca 1935, sobota

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Zenona Waśniewskiego.

Do listu załącza fragment prozy zatytułowany Wiosna, który ukaże się w 10 numerze czasopisma „Kamena”*. Cieszy się na planowany przyjazd Waśniewskiego* do Drohobycza („Naturalnie zamieszkacie u mnie – gdzieżbym Was puścił do hotelu!”1), ma nadzieję, że przyjaciel nauczy go techniki i drzeworytu. Wypytuje go, czy widział jego opowiadania –  Dodostyczniowym numerze „Tygodnika Ilustrowanego” i Mój ojciec zostaje strażakiem w „Wiadomościach Literackich” z lutego i żali się, że do tej pory nie otrzymał za nie wynagrodzenia.
Dziękuje za kondolencje z powodu śmierci brata Izydora*, którego wspomina jako „eleganckiego pięknego i wytwornego”2 człowieka.

Zobacz też: 15 marca 1934, 24 marca 1934, 2 kwietnia 193[4], 24 kwietnia 1934, 5 czerwca 1934, 23 czerwca 1934, 28 sierpnia 1934, 14 września 1934, 30 września 1934, 6 października 1934, 15 października 1934, 7 listopada 1934, 15 listopada 1934, 19 grudnia 1934, 28 stycznia 1935, [25 marca 1935], 24 czerwca 1935, 13 lipca 1935, 3 sierpnia 1935, [7 sierpnia 1935], 2 czerwca 1937, 4 sierpnia 1937, [5 stycznia 1938], 24 kwietnia 1938. (bt)

  • 1
    List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 16 marca 1935 roku, [w:] Idem, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 84.
  • 2
    Ibidem.
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 16 marca 1935 roku
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 16 marca 1935 roku