październik 1936 roku

(A) Warszawa. W 75 zeszycie „Skamandra” ukazuje się część druga opowiadania Brunona Schulza Wiosna

(B) Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern.

(A) Zobacz też: wrzesień 1936 roku. (sr)

(B) Wyjawia, że często o niej myśli, jednak prawie w ogóle nie pamięta jak wyglądała („Wiem tylko, że miała Pani poranne pantofelki na bardzo małych nóżkach i że potem, kiedy Pani ubrała kapelusz – była Pani nagle inna i młodsza”1). Wspomina, że czytał ostatnio świetną powieść: Lochy Watykanu A. Gide’a. Pisze, że jego stosunki z Juną poprawiły się, jednak przeszkody związane ze ślubem nie zostały rozwiązane. Zapowiada, że 1 listopada* zamierza pojechać do Katowic w tej sprawie.

Zobacz też: 16 sierpnia 1936, 19 września 1936, 30 września 1936, [początek listopada 1936], 15 listopada 1936, 29 listopada 1936, 5 grudnia 1936, 30 kwietnia 1937, 24 lipca 1937, 3 sierpnia 1937, 16 sierpnia 1937, [między 20 a 26 sierpnia 1937], 30 sierpnia 1937, 29 września 1937, 13 października 1937, 16 listopada 1937, 12 stycznia 1938, 18 stycznia 1938, 23 stycznia 1938, 6 lutego 1938, [około połowy lutego 1938], 21 lutego 1938, 3 marca 1938, 10 marca 1938, 20 marca 1938, 31 marca 1938, 17 kwietnia 1938, 15 maja 1938, 19 maja 1938, 28 maja 1938, 8 czerwca 1938, [po 12 czerwca 1938], 23 czerwca 1938, 12 lipca 1938, 29 sierpnia 1938, 13 października 1938, 29 października 1938, 26 grudnia 1938, 21 stycznia 1939, [czerwiec 1939]. (bt)

  • 1
    List Brunona Schulza do Romany Halpern z października 1936 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 137.
(A) List Brunona Schulza do Romany Halpern z października 1936 roku
(A) List Brunona Schulza do Romany Halpern z października 1936 roku