16 sierpnia 1937, poniedziałek

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern.

Dziękuje za kilka dni, które udało im się spędzić*. Radzi Halpern*, że powinna zmusić się do produktywności i snuje rozważania na temat własnej nieproduktywności. Zapowiada, że niedługo przyjedzie do Warszawy* w sprawie jego książki*, która ma się niedługo ukazać. Prosi Halpern o pomoc w sprawie jego byłego ucznia Izaaka Feuberga*, osadzonego w więzieniu w Budapeszcie  w związku z brakiem dokumentów („Czy Pani zna kogoś kto by się mógł podjąć interwencji w Ministerstwie”1).

Zobacz też: 16 sierpnia 1936*, 19 września 1936*, 30 września 1937*,[październik 1936*], [początek listopada 1936*], 15 listopada 1936*, 29 listopada 1936*, 5 grudnia 1936*, 30 kwietnia 1937*, 24 lipca 1937*, 3 sierpnia 1937*, [między 20 a 26 sierpnia 1937*], 30 sierpnia 1937*, 29 września 1937*, 13 października 1937*, 16 listopada 1937*, 12 stycznia 1938*, 18 stycznia 1938*, 23 stycznia 1938*, 6 lutego 1938*, [około połowy lutego 1938*], 21 lutego 1938*, 3 marca 1938*, 10 marca 1938*, 20 marca 1938*, 31 marca 1938*, 17 kwietnia 1938*, 19 maja 1938*, 28 maja 1938*, 8 czerwca 1938*, [po 12 czerwca 1938*], 12 lipca 1938*, 29 sierpnia 1938*, 13 października 1938*, 29 października 1938*, 26 grudnia 1938*, 21 stycznia 1939*, [czerwiec 1939*]. (bt)

  • 1
    List Brunona Schulza do Romany Halpern z 16 sierpnia 1937 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 151.
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 16 sierpnia 1937 roku
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 16 sierpnia 1937 roku