31 marca 1938, czwartek

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern, która przebywa w uzdrowisku w Śródborowie.

Ponownie dopytuje o zdrowie Halpern i powtarza, że jego zdaniem powinna przyjechać do Truskawca na kurację. Pisze, że jest teraz zupełnie samotny i dużo pracuje w szkole. Wspomina, że urządza sobie pokój i że zamówił tapczan. Pyta Halpern, czy powinien podziękować Józefowi Wittlinowi1 i Marii Kuncewiczowej za zgłoszenie jego Sanatorium pod Klepsydrą do nagrody „Wiadomości Literackich”.

Zobacz też: 16 sierpnia 1936*, 19 września 1936*, 30 września 1936*, [październik 1936*], [początek listopada 1936*], 15 listopada 1936*, 29 listopada 1936*, 5 grudnia 1936*, 30 kwietnia 1937*, 24 lipca 1937*, 3 sierpnia 1937*, 16 sierpnia 1937*, [między 20 a 26 sierpnia 1937]*, 30 sierpnia 1937*, 29 września 1937*, 13 października 1937*, 16 listopada 1937*, 12 stycznia 1938*, 18 stycznia 1938*, 23 stycznia 1938*, 6 lutego 1938*, [około połowy lutego 1938*], 21 lutego 1938*, 3 marca 1938*, 10 marca 1938*, 20 marca 1938*, 17 kwietnia 1938*, 19 maja 1938*, 28 maja 1938*, 8 czerwca 1938*, [po 12 czerwca 1938*], 12 lipca 1938*, 29 sierpnia 1938*, 13 października 1938*, 29 października 1938*, 26 grudnia 1938*, 21 stycznia 1939*, [czerwiec 1939*]. (bt)

  • 1
    W rzeczywistości Wittlin nie zgłaszał książki Schulza do nagrody. Wymienił ją jedynie jako juror – na trzecim miejscu.
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 31 marca 1938 roku
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 31 marca 1938 roku