29 października 1938, sobota

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern.

Wspomina w nim, że napisał do niej dwa listy, które ktoś miał dostarczyć do Warszawy, ale nie wywiązał się ze swej misji. Pisze, że poza Gombrowiczem nie koresponduje z nikim. Wzmiankuje o skandalu związanym z Eggą van Haardt, która sfabrykowała napisany przez niego artykuł.

Zobacz też: 16 sierpnia 1936*, 19 września 1936*, 30 września 1936*, październik 1936*], [początek listopada 1936*], 15 listopada 1936*, 29 listopada 1936*, 5 grudnia 1936*, 30 kwietnia 1937*, 24 lipca 1937*, 3 sierpnia 1937*, 16 sierpnia 1937*, [między 20 a 26 sierpnia 1937]*, 30 sierpnia 1937*, 29 września 1937*, 13 października 1937*, 16 listopada 1937*, 12 stycznia 1938*, 18 stycznia 1938*, 23 stycznia 1938*, 6 lutego 1938*, [około połowy lutego 1938*], 21 lutego 1938*, 3 marca 1938*, 10 marca 1938*, 20 marca 1938*, 31 marca 1938*, 17 kwietnia 1938*,  19 maja 1938*, 28 maja 1938*, 8 czerwca 1938*, [po 12 czerwca 1938]*, 12 lipca 1938*, 29 sierpnia 1938*, 13 października 1938*, 26 grudnia 1938*, 21 stycznia 1939*, [czerwiec 1939*]. (bt)

List Brunona Schulza do Romany Halpern z 29 października 1938 roku
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 29 października 1938 roku