23 stycznia 1938, niedziela

(A) Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern.

(B) Warszawa. W 4 numerze „Tygodnika Ilustrowanego” ukazuje się notatka prasowa zatytułowana Tydzień kulturalny, relacjonująca odczyt Brunona Schulza.

(C) Warszawa. W 4 numerze „Wiadomości Literackich”, w notatce Tydzień bibliograficzny, zostaje odnotowana książka Brunona Schulza Sanatorium pod Klepsydrą.

(A) W liście wspomina o swojej relacji z Eggą van Haardt. Powraca też do spraw związanych z odczytem na temat Ferdydurke i pisze, że jego tekst ma zostać opublikowany w „Skamandrze”. Przechodzi z Romaną Halpern na „ty”1.

Zobacz też: na temat odczytu – 11 stycznia 1938, 12 stycznia 1938, 18 stycznia 1938, 16 stycznia 1938, 19 stycznia 1938, 20 stycznia 1938, 23 stycznia 1938, 31 stycznia 1938; na temat korespondencji z Halpern – 16 sierpnia 1936, 19 września 1936, 30 września 1936, [październik 1936], [początek listopada 1936], 15 listopada 1936, 29 listopada 1936, 5 grudnia 1936, 30 kwietnia 1937, 24 lipca 1937, 3 sierpnia 1937, 16 sierpnia 1937, [między 20 a 26 sierpnia 1937], 30 sierpnia 1937, 29 września 1937, 13 października 1937, 16 listopada 1937, 11 stycznia 1938, 12 stycznia 1938, 23 stycznia 1938, 31 stycznia 1938, 6 lutego 1938, [około połowy lutego 1938], 21 lutego 1938, 3 marca 1938, 10 marca 1938, 20 marca 1938, 31 marca 1938, 17 kwietnia 1938, 19 maja 1938, 28 maja 1938, 8 czerwca 1938, [po 12 czerwca 1938], 12 lipca 1938, 29 sierpnia 1938, 13 października 1938, 29 października 1938, 26 grudnia 1938, 21 stycznia 1939, [czerwiec 1939]. (ts) (bt)

(B) To kolejna informacja prasowa – po publikacjach z 1619 stycznia – dotycząca prelekcji Schulza na temat Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Jak podkreśla dziennikarz „Tygodnika Ilustrowanego”, dyskusja po odczycie, którybył utrzymany w entuzjastycznym tonie, wykazała „duże rozbieżności zdań, jak również wiele nieporozumień”2.

Zobacz też: 12 stycznia 1938, 19 stycznia 1938, 20 stycznia 1938, 31 stycznia 1938. (pls)

(C) Notatka informuje, z jakich opowiadań składa się Sanatorium pod Klepsydrą – „pięknie wydana fantastyczna książka Schulza”3. (pls)

  • 1
    List Brunona Schulza do Romany Halpern z 23 stycznia 1938, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 162-163.
  • 2
    Tydzień kulturalny, „Tygodnik Ilustrowany” 1938, nr 4, s. 81.
  • 3
    Tydzień bibliograficzny, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 4, s. 8.
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 23 stycznia 1938 roku
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 23 stycznia 1938 roku