28 maja 1938, sobota

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern, w którym podejmuje temat planowanego wyjazdu do Paryża i rozważa kwestię ominięcia w drodze do Francji terenów Trzeciej Rzeszy. W liście mowa także o artykule Emila Breitera, o witrynie „Wiadomości Literackich” oraz o kilku sprawach bieżących.

Schulz zdradza przyjaciółce swoje obawy związane z trasą podróży: „Nie chciałbym jechać przez Niemcy, to by mnie zdeprymowało. Mimo większych kosztów wolałbym przez Włochy i zatrzymałbym się może ze 2 dni w Wenecji”1. Na mapie połączeń kolejowych z Francją można zobaczyć, że taka podróż biegłaby przez Budapeszt, z ominięciem Wiednia, który na mocy Anschlussu od marca tego roku był stolicą Marchii Wschodniej, stanowiącej część Wielkiej Rzeszy. Z Wenecji do Paryża Schulz mógłby jechać przez Szwajcarię. Planowana podróż ma się rozpocząć w końcu czerwca. Schulz wyraża nadzieję, że w nawiązywaniu kontaktów pomoże mu Maria Chasin, planująca w tym samym czasie pobyt w Paryżu, „gdyż – jak pisze – zna ona dużo francuskich pisarzy i intelektualistów, między nimi wielkie znakomitości”2 (por. jej listy z 10 i 26 lipca 1938) . W związku z wyjazdem Schulz prosi też adresatkę o zdobycie informacji na temat możliwości uzyskania zniżki kolejowej w Związku Zawodowym Literatów Polskich.
Odpowiadając na pytanie Halpern, Schulz pisze, że nie przyjedzie do Warszawy na Zielone Świątki, które tego roku przypadają 5 czerwca. Dopytuje o Witkacego („Co on porabia, jak się czuje? Czy już się trochę wydrapał”3). Sporo uwagi poświęca artykułowi Emila Breitera*, który włączył Witolda Gombrowicza* w poczet jego literackich uczniów. Prosi też o informację, jak wygląda witryna „Wiadomości Literackich”*, którą zaaranżował Marian Eile. (sr)

Zobacz też: [przed 19 maja 1938], początek czerwca 1938, około 12 lipca 1938*, 31 lipca 1938*, 26 sierpnia 1938*; na temat korespondencji z Halpern: 16 sierpnia 1936, 19 września 1936, 30 września 1936, październik 1936, [początek listopada 1936], 15 listopada 1936, 29 listopada 1936, 5 grudnia 1936, 30 kwietnia 1937, 24 lipca 1937, 3 sierpnia 1937, 16 sierpnia 1937, [między 20 a 26 sierpnia 1937], 30 sierpnia 1937, 29 września 1937, 13 października 1937, 16 listopada 1937, 12 stycznia 1938, 18 stycznia 1938, 23 stycznia 1938, 6 lutego 1938, [około połowy lutego 1938], 21 lutego 1938, 3 marca 1938, 10 marca 1938, 20 marca 1938, 31 marca 1938, 17 kwietnia 1938, 15 maja 1938, 19 maja 1938, 8 czerwca 1938, [po 12 czerwca 1938], 23 czerwca 1938, 12 lipca 1938, 29 sierpnia 1938, 13 października 1938, 29 października 1938, 26 grudnia 1938, 21 stycznia 1939, [czerwiec 1939]. (ts) (bt)

  • 1
    List Brunona Schulza do Romany Halpern z 28 maja 1938, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 175.
  • 2
    Ibidem, s. 176.
  • 3
    Ibidem.
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 28 maja 1938
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 28 maja 1938