16 sierpnia 1936, niedziela

(A) Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern.

(B) Kraków. W „Nowym Dzienniku” ukazuje się artykuł Henryka Webera „Proces” Franciszka Kafki, w którym pojawia się wzmianka na temat Brunona Schulza.

(A) Nawiązuje w nim do rozmowy, podczas której Halpern zauważyła podobieństwo między nim a Rilkem („Że ja mogę dla kogoś reprezentować to, co Rilke dla mnie – wydaje mi się zarówno wzruszające i zawstydzające, jak niezasłużone. Nie biorę też tego całkiem poważnie”1). Wraz z listem przesyła egzemplarz Sklepów cynamonowych*.

Zobacz też: 19 września 1936, 30 września 1936, październik 1936, [początek listopada 1936], 15 listopada 1936, 29 listopada 1936, 5 grudnia 1936, 30 kwietnia 1937, 24 lipca 1937, 3 sierpnia 1937, 16 sierpnia 1937, [między 20 a 26 sierpnia 1937], 30 sierpnia 1937, 29 września 1937, 13 października 1937, 16 listopada 1937, 12 stycznia 1938, 18 stycznia 1938, 23 stycznia 1938, 6 lutego 1938, [około połowy lutego 1938], 21 lutego 1938, 3 marca 1938, 10 marca 1938, 20 marca 1938, 31 marca 1938, 17 kwietnia 1938, 15 maja 1938, 19 maja 1938, 28 maja 1938, 8 czerwca 1938, [po 12 czerwca 1938], 23 czerwca 1938, 12 lipca 1938, 29 sierpnia 1938, 13 października 1938, 29 października 1938, 26 grudnia 1938, 21 stycznia 1939, [czerwiec 1939].(bt)

(B) Recenzując polskie wydanie Procesu Franza Kafki, Henryk Weber2 zwraca uwagę na tłumaczenie „znakomitego prozatora” Brunona Schulza, które „znalazło się na właściwym poziomie zadania”3.
Zobacz też: 22 lutego 1930. (pls)

  • 1
    List Brunona Schulza do Romany Halpern z 16 sierpnia 1936 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 133.
  • 2
    Zob. Diana Wasilewska, Poza mainstreamem. Henryk Weber – przedstawiciel żydowskich krytyków sztuki w międzywojennym Krakowie, „Tekstualia” 2019, nr 2, s. 37–54.
  • 3
    Henryk Weber, „Proces” Franciszka Kafki, „Nowy Dziennik” 1936, nr 226, s. 5–6 (dostępne on-line: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/122999/edition/115454/content?). Więcej na ten temat: Piotr Sitkiewicz, Bruno Schulz i krytycy. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921–1939, Gdańsk 2018.
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 16 sierpnia 1936 roku
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 16 sierpnia 1936 roku