13 października 1937, środa

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern, informując ją między innymi o swojej korespondencji z Witoldem Gombrowiczem.

Dwa tygodnie wcześniej, 29 września 1937 roku, Schulz na prośbę Halpern napisał list do Gombrowicza, próbując zaaranżować między nimi spotkanie. Zastrzegł jednak, że prawdopodobnie do spotkania nie dojdzie w najbliższym czasie, gdyż autor Ferdydurke jest w nie najlepszej kondycji psychicznej. Obawy Schulza się potwierdzają, o czym tego dnia informuje swoją znajomą: „Mam pecha z Gombrowiczem. Przechodzi teraz jakieś stany depresyjne i unika ludzi. Przyrzekł mi, gdy będzie czuł się lepiej – zatelefonować do Pani”.
Ponadto Schulz pisze o swojej korespondencji z Witkiewiczem*, który informował go o zerwaniu kontaktów z Gombrowiczem, pogodzeniu się z Marią Kasprowiczową, a ponadto radził mu zmianę tematyki podejmowanej w opowiadaniach „celem naciągnięcia jajowodów, aby dokonać ostatecznego spermotrysku”1.
Wspomina także o Die Heimkehr, kłótniach rodzinnych i możliwej przeprowadzce do Warszawy. (ts)

Zobacz też: 16 sierpnia 1936, 19 września 1936, 30 września 1936, październik 1936, [początek listopada 1936], 15 listopada 1936, 29 listopada 1936, 5 grudnia 1936, 30 kwietnia 1937, 24 lipca 1937, 3 sierpnia 1937, 16 sierpnia 1937, [między 20 a 26 sierpnia 1937], 30 sierpnia 1937, 29 września 1937, 16 listopada 1937, 12 stycznia 1938, 18 stycznia 1938, 23 stycznia 1938, 6 lutego 1938, [około połowy lutego 1938], 21 lutego 1938, 3 marca 1938, 10 marca 1938, 20 marca 1938, 31 marca 1938, 17 kwietnia 1938, 15 maja 1938, 19 maja 1938, 28 maja 1938, 8 czerwca 1938, [po 12 czerwca 1938], 23 czerwca 1938, 12 lipca 1938, 29 sierpnia 1938, 13 października 1938, 29 października 1938, 26 grudnia 1938, 21 stycznia 1939, [czerwiec 1939].(bt)

  • 1
    Bruno Schulz, Dzieła zebrane, t. 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 157.
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 13 października 1937 roku
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 13 października 1937 roku