9 października 1937, sobota

W „Chwili” ukazuje się artykuł Izydora Bermana Szkice i pamiętniki Fr. Kafki. (Z okazji wydania zbiorowych dzieł pisarza), w którym wzmiankowany jest Bruno Schulz.

Rozważając „kaprysy powodzenia literackiego”, które sprzyjają niektórym książkom, Izydor Berman* zwraca uwagę, że jedyna powieść Franza Kafki* przełożona na język polski, Proces w tłumaczeniu Schulza, „nie znalazła zbyt wielu czytelników, a nawet małą tylko garstkę znawców i krytyków”, co miało potwierdzać, że wówczas nie nadeszła jeszcze moda umożliwiająca „szerszą poczytność” tego autora w Polsce1.(pls)

  • 1
    Izydor Berman, Szkice i pamiętniki Fr. Kafki. (Z okazji wydania zbiorowych dzieł pisarza), „Chwila” 1937, nr 6663, s. 9–10.
Izydor Berman, <i>Szkice i pamiętniki Fr. Kafki. (Z okazji wydania zbiorowych dzieł pisarza)</i>, „Chwila” (wydanie poranne) 1937, nr 6663, s. 9–10.
Izydor Berman, Szkice i pamiętniki Fr. Kafki. (Z okazji wydania zbiorowych dzieł pisarza), „Chwila” (wydanie poranne) 1937, nr 6663, s. 9–10.