8 czerwca 1938, środa

Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern.

  • 1
    List Brunona Schulza do Romany Halpern z 8 czerwca 1938 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 177.
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 8 czerwca 1938 roku
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 8 czerwca 1938 roku