21 lutego 1938, poniedziałek

(A) Warszawa. Tadeusz i Zofia Brezowie piszą list do Brunona Schulza.

(B) Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Romany Halpern.

(A) Podobnie jak pozostała korespondencja Brezów do Schulza, list ten zaginął. Datę jego nadania oraz przybliżoną treść można jednak zrekonstruować na podstawie odpowiedzi Schulza.

List był zapewne utrzymany w bardzo serdecznym tonie, a jego główną oś prawdopodobnie stanowiły uwagi Tadeusza Brezy, prozaika, eseisty i redaktora „Kuriera Porannego”*, dotyczące Sanatorium pod Klepsydrą*, zbioru opowiadań Schulza, który ukazał się kilka miesięcy wcześniej (Schulz odpisze na to: „Tobie, kochany Tadziu dziękuję za słowa – pozytywne i ujemne. Masz, zdaje się, rację w jednym i w drugim”1).

Oprócz przyjacielskich pozdrowień tekst zawierał jeszcze – przekazaną przez Brezów – prośbę „pani Marii Leśnobrodzkiej”2, entuzjastki twórczości Schulza, która – być może pod wpływem niedawnej lektury Sanatorium – zwracała się o jego autograf.

Zobacz też: 24 lutego 1938. (jo)

(B) Martwi się jej chorobą i koniecznością pobytu w szpitalu. Pisze, że bardzo chciałby otrzymać nagrodę „Wiadomości Literackich”, gdyż byłoby to dla niego „pomostem do wyjścia poza granice polskiego języka”3. Wspomina, że matka Jerzego Brodnickiego wybiera się do Zurychu i obiecała zawieźć nowelę Schulza Die Heimkehr Thomasowi Mannowi.

Zobacz też: 16 sierpnia 1936*, 19 września 1936*, 30 września 1936*, [październik 1936*], [początek listopada 1936*], 15 listopada 1936*, 29 listopada 1936*, 5 grudnia 1936*, 30 kwietnia 1937*, 24 lipca 1937*, 3 sierpnia 1937*, 16 sierpnia 1937*, [między 20 a 26 sierpnia 1937]*, 30 sierpnia 1937*, 29 września 1937*, 13 października 1937*, 16 listopada 1937*, 12 stycznia 1938*, 18 stycznia 1938*, 23 stycznia 1938*, 6 lutego 1938*, [około połowy lutego 1938*], 3 marca 1938*, 10 marca 1938*, 20 marca 1938*, 31 marca 1938*, 17 kwietnia 1938*, 19 maja 1938*, 28 maja 1938*, 8 czerwca 1938*, [po 12 czerwca 1938*], 12 lipca 1938*, 29 sierpnia 1938*, 13 października 1938*, 29 października 1938*, 26 grudnia 1938*, 21 stycznia 1939*, [czerwiec 1939*]. (bt)

  • 1
    List Brunona Schulza do Tadeusza i Zofii Brezów z 21 lutego 1938 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 60. 
  • 2
    Niestety jak dotąd nie udało się ustalić szczegółów ani na temat Marii Leśnobrodzkiej, ani relacji pomiędzy Leśnobrodzką a Brezami i Schulzem.
  • 3
    List Brunona Schulza do Romany Halpern z 21 lutego 1938 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 166.
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 21 lutego 1938 roku
List Brunona Schulza do Romany Halpern z 21 lutego 1938 roku