30 stycznia 1938, niedziela

Warszawa. W 7 numerze „Prosto z Mostu” ukazuje się recenzja Ferdydurke Witolda Gombrowicza, autorstwa Stanisława Piaseckiego, zatytułowana Czarowanie gałązką w zębach, w której pojawia się aluzja pod adresem Brunona Schulza.

W recenzji powieści Gombrowicza redaktor naczelny „Prosto z Mostu” zwraca uwagę, że na „pewnym zebraniu dyskusyjnym” prelegent określił tę powieść jako genialną. Choć jest on „konfratrem Gombrowicza w modzie surrealizmu”, to jednak pochwały pod adresem młodego pisarza świadczą o pewnej psychozie1. Stanisław Piasecki* nie wymienił nazwiska cytowanego prelegenta, niemniej jednak można się domyślić, że chodziło mu o głośne wystąpienie Schulza z 11 stycznia 1938 roku w siedzibie Związku Zawodowego Literatów Polskich w Warszawie.

Zobacz też: 12 stycznia 1938*, 16 stycznia 1938*, 18 stycznia 1938,19 stycznia 1938*, 20 stycznia 1938*, 23 stycznia 1938*,31 stycznia 1938*. (pls)

  • 1
    Stanisław Piasecki, Czarowanie gałązką w zębach, „Prosto z Mostu” 1938, nr 7, s. 1.
Stanisław Piasecki, <i>Czarowanie gałązką w zębach</i>, „Prosto z Mostu” 1938, nr 7, s. 1.
Stanisław Piasecki, Czarowanie gałązką w zębach, „Prosto z Mostu” 1938, nr 7, s. 1.