22 stycznia 1938, sobota

(A) Kraków. Artur Sandauer wygłasza odczyt pod tytułem Fantastyka i dziwactwo w nowej literaturze polskiej, poświęcony twórczości Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza.

(B) Kraków. W 4 numerze tygodnika „Światowid” ukazuje się recenzja wystawy zatytułowana Wycinanki Eggi Haardt, napisana przez Mariana Dienstla-Dąbrowę, w której wzmiankowana jest książka Sklepy cynamonowe Brunona Schulza.

(A) Sandauer występuje w sali Żydowskiego Towarzystwa Teatralnego przy ul. Stolarskiej 9. Odczyt rozpoczyna się o godzinie 20.00, po nim odbywa się dyskusja1. Szczegóły wypowiedzi Sandauera na temat Schulza i Gombrowicza nie są znane.

Zobacz też: 20 stycznia 1938, 12 maja 1938.

(B) Prezentacja wycinanek Eggi van Haardt odbyła się w Salonie Sztuki Czesława Garlińskiego przy ulicy Mazowieckiej 8 w Warszawie2. Autor recenzji zwraca uwagę, że inspiracją dla artystki była „opowieść fantastyczna” Brunona Schulza – Sklepy cynamonowe, na co wskazuje już zaczerpnięte z niej motto w katalogu. Ponadto zauważa, że mimo zależności „świat wizyj niesamowitych” Eggi van Haardt „rządzi się w swej kompozycji własnymi prawami konstrukcji i rytmu”3. (pls)

  • 1
    [Fantastyka i dziwactwo w nowej literaturze polskiej…], „Nowy Dziennik” 1938, nr 20, s. 15.
  • 2
    W prywatnej galerii Garlińskiego, antykwariusza, bibliofila i kolekcjonera, działającej w latach 1922–1939, wystawiano zarówno dzieła uznanych twórców, jak i prace debiutantów. Zob. Hanna Garlińska-Zembrzuska, Działalność wystawowa Salonu Sztuki Czesława Garlińskiego w latach 1922–1939, [w:] Z zagadnień plastyki polskiej w latach 1918–1939, pod redakcją Juliusza Starzyńskiego, Wrocław 1963.
  • 3
    mdd [Marian Dienstl-Dąbrowa], Wycinanki Eggi Haardt, „Światowid” 1938, nr 4, s. 17.