12 maja 1938, czwartek

[Kraków]. Artur Sandauer odpowiada na list Brunona Schulza.

Poruszony rozpaczliwym, obecnie nieznanym listem Schulza, Sandauer pisze: „Kochałem Pana dawniej za dzieła, teraz kocham za cierpienia”1 .

Zobacz też: 27 czerwca 1938*, 5 lipca 1938*, 11 lipca 1938*, 19 lipca 1938*, 25 lipca 1938*. (ts)

  • 1
    List Artura Sandauera do Brunona Schulza z 12 maja 1938, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 308.