Jerzy Kandziora

Urodzony w 1954 roku w Poznaniu. Doktor habilitowany, pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Pracownia Poetyki Teoretycznej) na stanowisku profesora. 

Przez wiele lat łączył obowiązki dokumentalisty-bibliografa w zespole Polskiej Bibliografii Literackiej z podstawową obecnie domeną swojej aktywności – badaniami nad polską literaturą współczesną, twórczością pisarzy i konstelacjami dzieł w szczególnym stopniu rejestrujących doświadczenia historii XX wieku. W tym nurcie mieści się jego książka Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku (Wrocław 1993), poświęcona prozie autobiograficznej Tadeusza Konwickiego, Kazimierza Brandysa i Wiktora Woroszylskiego, oraz monografie Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka (Warszawa 2007) i Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego (Gdańsk 2017). Nadto opublikował szereg studiów i szkiców recenzyjnych poświęconych między innymi pisarzom działającym na emigracji (Konstanty Aleksander Jeleński, Czesław Miłosz, Aleksander Wat) oraz zjawisku niezależnego obiegu wydawniczego (Między grypsem i literaturą. Epistolografia więzienna stanu wojennego, Druhý oběh a bibliografie mimocenzurních tisků: polská zkušenost, Il secondo circuito editoriale degli anni 1976–1989. La via alla società civile). Okazjonalnie zajmuje się krytyką literacką (Stefan Chwin, Miron Białoszewski, Jerzy Ficowskiego, Jakub Ekier, Wojciech Młynarski). W zakresie prac bibliograficznych uczestniczył jako współautor i redaktor w opracowaniu trzynastu roczników „Polskiej Bibliografii Literackiej”, opracował dwie monografie bibliograficzne: Konstanty Aleksander Jeleński w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu (Warszawa 2007) i Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947–2009 (Sejny 2010). Kierował realizowanym w IBL-u projektem, w wyniku którego powstała licząca 1156 stron bibliografia Bez cenzury 1976–1989. Literatura – ruch wydawniczy – teatr (Warszawa 1999; współautorstwo wraz  z Zytą Szymańską, przy współpracy Krystyny Tokarzówny), wyróżniona w 2002 roku nagrodą Wydziału I PAN im. Aleksandra Brücknera. W ostatnich latach uczestniczy między innymi w projekcie „Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej”, który poddaje gruntownej modernizacji i dostosowaniu do najnowszych technologii informatycznych bazę PBL. 

W gdańskim projekcie schulzowskim ma dokonać edycji znajdujących się w archiwum Jerzego Ficowskiego listów o Brunonie Schulzu.