Flaszen Juliusz

Doktor chemii, współwłaściciel Laboratorium Chemiczno-Mikroskopowego i Serologicznego w Krakowie z filią w uzdrowisku Truskawiec. Znajomy Brunona Schulza.

Urodził się w 1883 roku. W latach trzydziestych opublikował między innymi książki O chemiczno-fizjologicznych czynnikach źródła „Naftusia” w Truskawcu (1931, 1937) oraz, wspólnie z Henrykiem Wachtelem, Z badań nad chemoterapią raka (1935). Zmarł w 1954 roku, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Portret doktora Flaszena z Truskawca namalował przed wojną lwowski malarz Erno Erb.

Zobacz też: przed 11 lipca 1930. (jk)