Flaszen Juliusz

Doktor chemii, znajomy Schulza.

[wpis w opracowaniu]