Schulz Jakub (syn Izydora)

Bratanek Brunona Schulza.

Urodził się 2 grudnia 1915 roku w Wiedniu jako najmłodsze dziecko Izydora Schulza i Reginy z domu Liebesman*, brat Elli Podstolskiej z domu Schulz* i Wilhelma Schulza*. Studiował na Politechnice Lwowskiej, a po śmierci ojca w 1935 roku rozpoczął pracę w rafinerii Galicja. Wojna zastała go, kiedy przebywał na urlopie we Francji. Zgłosił się do polskiej armii we Francji, skąd przez Hiszpanię i Portugalię wraz z wojskiem trafił do Anglii. Po wojnie zamieszkał w Londynie, pracował jako handlowiec w przedsiębiorstwie sprzedającym części motocyklowe i rowerowe. Zmarł w 1997 roku w Australii. (jk)