Weingarten Stanisław

Długoletni przyjaciel Schulza, miłośnik i kolekcjoner jego twórczości plastycznej.


[wpis w opracowaniu]