Silberner Regina z domu Rothenberg

Uczennica Schulza w I Prywatnym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drohobyczu.

Urodziła się w 1911 roku, zmarła w 1997. Była córką drohobyczanina Samuela Rothenberga (1887–1957), przed wojną dyrektora administracyjnego rafinerii „Galicja”, autora Listu o zagładzie Żydów w Drohobyczu (Londyn 1984). W wieku ośmiu lat zamieszkała z rodzicami w zakupionym przez nich domu przy ulicy Szewczenki 8, sąsiadującym z domem księgarza Jakuba Pilpla, ojca Emanuela (Mundka)*, przyjaciela Schulza. Później mieszkała przy ulicy św. Bartłomieja 1. Uczestniczka spotkań towarzyskich u Pilplów, w których udział brał także Schulz. Krąg towarzyski i artystyczny bywający w domu Pilplów opisała w książce Strzępy wspomnień. Przyczynek do biografii zewnętrznej Brunona Schulza, wydanej przez londyńską Oficynę Poetów i Malarzy (1984). W latach trzydziestych wyjechała z Drohobycza na studia do Genewy, skąd wracała do Polski na wakacje. W 1936 roku w Warszawie na kolacji u wujostwa Horowitzów (wuj Herman, który znał Schulza z czasów nauki w gimnazjum, i ciotka Regina z synem) poznała narzeczoną Schulza, przybyłą wraz z nim Józefinę Szelińską*, którą później odwiedzała. (jk)