Spaet Arnold

Germanista, nauczyciel w gimnazjach w Stryju i we Lwowie. Znajomy Brunona Schulza.

Urodził się w 1882 roku, zmarł we lwowskim getcie w 1943 roku. Tłumaczył między innymi Stefana Georgego, Richarda Dehmla, Johanna Wolfganga Goethego, Jana Secundusa, a także żydowskiego minnesingera Süsskinda z Trimbergu. Utrzymywał kontakty z pisarzami i artystami, między innymi z Brunonem Schulzem, Leopoldem Staffem, Julianem Tuwimem, Stanisławem Przybyszewskim, pisarką Anielą Kallas (Korngut) i aktorką Kazimierą Rychterówną.
Schulz poznał go w 1922 roku w uzdrowisku w Kudowie. Podarował mu cykl grafik Xięga bałwochwalcza. Zachowały się trzy listy Schulza do Spaeta (z 13 marca10 czerwca 1934 roku oraz 25 maja 1936 roku).
W getcie Spaetem opiekowali się sędzia Kalikst Oppenauer i jego córka Ewa Kozel. Żona Spaeta została zastrzelona na ulicy. Archiwalia literackie po Spaecie, w tym trzy listy Schulza, przekazała do Ossolineum druga córka Oppenauerów Krystyna Śreniowska. (jk)