Rychterówna Kazimiera

Aktorka (ceniona przede wszystkim za recytację poezji), znajoma Schulza, miłośniczka jego prac plastycznych.

[w opracowaniu]