Rychterówna Kazimiera

Aktorka, ceniona przede wszystkim za recytację poezji. Znajoma Brunona Schulza i miłośniczka jego prac plastycznych.

Urodziła się w 1891 roku. Gimnazjum i studia na kierunku filologia polska i klasyczna ukończyła we Lwowie. Jako aktorka kształciła się między innymi u Wandy Siemaszkowej, Franciszka Wysockiego i w teatrze Maxa Reinhardta. Debiutowała w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie w 1912 roku, występowała także w teatrach Łodzi, Lwowa, Warszawy, a w późniejszym okresie skupiła się na występach estradowych, mając opinię znakomitej recytatorki. Zmarła w 1963 roku.
Jak podaje Anna Kaszuba-Dębska1, Rychterówna poznała Schulza podczas pobytu w Drohobyczu, gdzie miała zaprezentować recital. Otrzymała od niego kilka rysunków, a w swoim warszawskim mieszkaniu urządziła „ścianę Schulza”, na której znajdował się między innymi rysunek Emeryt. Prawdopodobnie za jej namową Marian Eile* podjął się zorganizowania wystawy rysunków Schulza w kawiarni Zodiak w Warszawie w celu pozyskania środków na planowany przez pisarza wyjazd do Paryża*. Trzy listy Rychterówny do Schulza z czerwca i lipca 1938 roku dotyczą planowanego wyjazdu pisarza do Francji i zawierają rady praktyczne oraz nazwiska polskich artystów, których powinien odwiedzić w Paryżu2.

  • 1
    Anna Kaszuba-Dębska, Kobiety i Schulz, Gdańsk 2016, s. 238.
  • 2
    Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 304–307.