Szturm de Sztrem Tadeusz

Ekonomista, statystyk, działacz społeczny i członek Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS).

Urodził się w 1892 roku, zmarł w 1968. Od 1912 roku należał do PPS-Frakcja Rewolucyjna, a w czasie okupacji działał w PPS-Wolność, Równość, Niepodległość, w okresie stalinowskim więziony. Autor prac z zakresu statystyki, demografii, kwestii rolnych i stosunków narodowościowych. W okresie międzywojennym pracował w Instytucie Gospodarstwa Społecznego i w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).
Przyjaciel Stanisława Ignacego Witkiewicza. W 1935 roku zatrudnił w GUS-ie Józefinę Szelińską. (jk)