Szturm de Sztrem Tadeusz

Działacz społeczny i humanista, członek PPS, a także w latach 1920–1939 pracownik Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.