Wojciechowski Tadeusz

Malarz, witrażysta i architekt związany z grupą artystów lwowskich Artes.

 [wpis w opracowaniu]