Rzeczyca Artur (Abram Buksbaum)

Poeta, tłumacz i krytyk, związany z kręgiem Józefa Czechowicza. Znajomy Brunona Schulza.

Urodził się w 1910 roku. Po wybuchu II wojny światowej opuścił Warszawę we wrześniu 1939 roku i zamieszkał w Truskawcu, gdzie odwiedzał go Schulz. Należał do bliskiego Schulzowi środowiska młodych poetów i artystów skupionych w Borysławiu wokół Marka Zwillicha* i Anny Płockier*. Zamordowany w 1942 roku w Drohobyczu po próbie ucieczki na Węgry. Wzmiankowany przez Schulza w liście do Płockier z 7 października 1940 roku, na którym figuruje dopisek Rzeczycy. (jk)