Grydzewski Mieczysław

Krytyk i publicysta, założyciel i redaktor naczelny czasopism „Skamander” i „Wiadomości Literackie”.

Urodził się w 1894 roku. Debiutował w 1916 roku w czasopiśmie akademickim „Pro Arte et Studio”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku pracował w biurze propagandy. Współzałożyciel, a od 1921 roku redaktor i wydawca miesięcznika poetyckiego „Skamander”. Od 1924 roku redaktor tygodnika „Wiadomości Literackie”. W czasie II wojny światowej znalazł się we Francji. Od 1940 roku wydawał we Francji, a potem w Anglii „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie”, których kontynuacją były londyńskie „Wiadomości”, redagowane przezeń w latach 1946–1966. Zmarł w 1970 roku. (jk)