Grydzewski Mieczysław

Wydawca i publicysta, założyciel i redaktor naczelny czasopism „Skamander” i „Wiadomości Literackie”.