Górski Emil (przed wojną Samuel Bergman)

Wirtuoz skrzypiec, po wojnie dyrektor szkoły muzycznej w Legnicy. Uczeń, a później przyjaciel Schulza.