Chajes Michał

Długoletni przyjaciel Schulza, członek drohobyckiej grupy intelektualistów żydowskich „Kaleia”, adwokat.