Chajes Michał

Adwokat, członek grupy artystycznej „Kalleia”, długoletni przyjaciel Brunona Schulza.

Urodził się w 1894 w Drohobyczu jako najmłodszy z czworga dzieci Ozjasza Chajesa z Drohobycza i Berty Seidman z Kołomyi. Okres I wojny światowej spędził w armii austriackiej. W 1921 roku ukończył studia prawnicze z tytułem doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie odbywał praktykę sądową i adwokacką w Drohobyczu i Stryju. W latach 1928–1939 prowadził własną kancelarię adwokacką w Drohobyczu. Po wybuchu II wojny, zmobilizowany jako podchorąży wojska polskiego, przebywał w obozach internowania na Węgrzech (figuruje między innymi w „Wykazie imiennym oficerów i szeregowych obozu polskich żołnierzy internowanych – Vámosmikola”, obejmującym internowanych polskich Żydów1) i w obozach jenieckich w Niemczech. Utracił w Zagładzie większość rodziny pozostałej w Polsce. Od 1945 roku mieszkał w Krakowie, gdzie początkowo pracował jako adwokat, później jako radca prawny między innymi w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury. Zmarł w tym mieście w 1969 roku.
Miłośnik sztuki, po wojnie zgromadził cenną kolekcję dzieł, mającą charakter prywatnego muzeum. Na temat pochodzącego z tej kolekcji rysunku Schulza Trzy postacie pisała Vita Susak2. (jk)

  • 1
    Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Zespół #209, Obozy, sygn. 291.
  • 2
    Vita Susak, Jeden rysunek Schulza plus, „Schulz/Forum” 2014, nr 4, s. 75–86.