Schulz-Podstolska Ella

Bratanica Brunona Schulza.

Urodziła się 6 maja 1914 roku w Drohobyczu jako drugie dziecko Izydora SchulzaReginy z domu Liebesman; siostra JakubaWilhelma. Po maturze przez rok studiowała w Kunstgewerbeschule w Wiedniu. W 1935 roku wyszła za mąż za Józefa Podstolskiego, syna drukarza, znanego we Lwowie sportowca. Pierwsze lata wojny spędziła wraz z mężem we Lwowie. W styczniu 1942 roku, posługując się fałszywymi dokumentami, przedostali się w okolice Zakopanego, gdzie ukrywali się w górach. Po wojnie Podstolscy z synem Markiem zamieszkali w Zakopanem. W 1963 roku Ella z synem wyjechała do Londynu, a następnie przeniosła się do Düsseldorfu. Wkrótce potem za granicę wyjechał także jej mąż, który przed wyjazdem zmuszony był sprzedać kilka prac Schulza. Większość z nich, między innymi egzemplarz Xięgi bałwochwalczej, znalazło się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Po śmierci męża Podstolska podjęła pracę telefonistki w banku. W latach osiemdziesiątych zajęła się twórczością plastyczną, tworząc i wystawiając obrazy wyklejane z suszonych roślin, między innymi na motywach rysunków Schulza. Zmarła w Düsseldorfie w 1996 roku. (jk)